naše služby

 • komplexné projektové riešenia, ale aj jednorazové marketingové poradenstvo
 • realizácie v oblasti outsourcingu marketingových služieb – úroveň stratégie, taktiky aj operatívy
 • tvorbu integrovanej marketingovej komunikácie
 • vytváranie komunikačných stratégií a brand manažmentu
 • production support
 • pravidelný marketing consulting analýzu konkurencie, positioning, SWOT, brand awerness
 • PR, internú a externú komunikáciu, krízovú komunikáciu
 • Media relations, nákup médií (audiovizuálne, outdoor, print..)
 • tvorba
  reklamných spotov
 • eventy